Korvauskäsittely

Vakuutusyhtiö Maiden Life & General ja First Insurance Baltics ovat sopineet vahinkojen hoidosta Suomessa Crawford & Company Finland Oy:n (Crawford) kanssa.

Ota vahinkotilanteessa viipymättä yhteyttä Crawfordiin sähköpostilla osoitteeseen Maiden@crawco.fi tai puhelimitse 09 2513 7562 saadaksesi vahinkoasian vireille.