Tietosuojakäytäntö

First Insurance Baltics UAB (jäljempänä First Insurance) toimii varmistaakseen, että henkilötietosi ovat aina suojattu ja niiden käsittely tapahtuu GDPR:n (Yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseen.

First Insurance toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyssä. Tietojesi käsittelystä vastaavat First Insurancen työntekijät. 

Tässä tiedotteessa kerromme sinulle, miten ja miksi First Insurance käsittelee henkilötietojasi.

Asiakassuhde

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseksi sekä käsitelläksemme First Insurance:lle tekemäsi vahinkoilmoitukset. Tietoja käytetään esimerkiksi tunnistaaksemme sinut asiakkaaksi, korvauspäätösten valmisteluun ja käsittelyyn sekä verkkopohjaiseen asiakasportaaliin pääsemiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu myös silloin, kun First Insurance ottaa sinuun yhteyttä saadakseen lisätietoja vahinkotapaukseen liittyen. Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu myös silloin, kun asiakkaana saat First Insurance:lta tietoja sähköisesti esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjautumalla asiakasportaaliin, missä voit saada tietoja tai allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti.

Henkilötietojasi asiakkaana voidaan käsitellä sen jälkeen, kun First Insurance:n oikeutettu kiinnostus tietojesi käsittelyyn on tasapainossa henkilökohtaisen yksityisyytesi kanssa. Tällainen käsittely voi liittyä esimerkiksi lääkärintodistusten, sairaalatietojen, työtodistusten, viranomaisten todistusten jne. käsittelyyn. Tällainen käsittely on tarpeen sen varmistamiseksi, että First Insurance maksaa korvaukset oikein.

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään myös First Insurance:n lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten riittävän asiakastuntemuksen saavuttaminen ja varmistaminen, seuraamusluetteloiden tarkastaminen, asiakirjojen ylläpitäminen sekä tietojen luovuttaminen viranomaisille näiden pyynnöstä.

Yhteydenotot First Insurance:n kanssa

Käsittelemme henkilötietojasi, kun otat meihin yhteyttä tai kun otamme sinuun yhteyttä sähköpostilla, kirjeellä, yhteydenottolomakkeella verkkosivustollamme tai muuten.

First Insurance käsittelee tietojasi sen jälkeen, kun First Insurance:n oikeutettu kiinnostus tietojen käsittelyyn ja henkilökohtainen yksityisyytesi ovat tasapainossa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä First Insurance:n oikeutetun edun vuoksi oikeusvaateiden laatimiseksi ja puolustamiseksi.

First Insurance:n yhteistyökumppanit

First Insurance voi käsitellä yhteistyökumppanin työntekijöiden henkilötietoja tarkoituksena kommunikoida yhteistyökumppanin kanssa sekä hoitaa yritysten välistä sopimussuhdetta ja sovittuja palveluita. Tähän voi kuulua esimerkiksi laskujen hallinta.

First Insurance käsittelee tietojasi sen jälkeen, kun First Insurance:n oikeutettu kiinnostus tietojen käsittelyyn ja henkilökohtainen yksityisyytesi on tasapainossa. Tietojen käsittely on tarpeen First Insurance:n sopimussuhteen ylläpitämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä First Insurance:n oikeutetun edun vuoksi oikeusvaateiden laatimiseksi ja puolustamiseksi.

Keräämme sinusta tietoja eri lähteistä.

Keräämme sinusta tietoja asiakkaana sinulta itseltäsi, kun ilmoitat korvausvaatimuksesta ja kun asian käsittelyä varten tarvitaan lisätietoja. Tämän voit tehdä käyttämällä mitä tahansa digitaalista kanavaamme (esimerkiksi sähköpostia, asiakasportaalia, sähköistä allekirjoitusta) tai tavallista postia.

Hyvän asiakasrekisterin ja sen hoidon ylläpitämiseksi First Insurance voi täydentää henkilötietoja hankkimalla niitä yksityisistä ja julkisista rekistereistä. Tiedot hankitaan sen valtakirjan mukaisesti, jonka olet antanut First Insurance:lle tehtävän suorittamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi First Insurance voi yhdistää henkilötietoja seuraamusluetteloihin valvontaa suorittaakseen.

Keräämme tietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten vakuutusyhtiöiltä, Kelalta, lääkäreiltä ja sairaaloilta sekä työttömyysvakuutusrahastoilta ja -kassoilta, siinä määrin kuin on tarpeellista. Tällaisia tietoja saadaan vain siinä määrin, kuin se on tarpeellista vahinkoasiaan liittyvien toimeksiantojen suorittamiseksi.

First Insurance jakaa tietoja yhteistyökumppanin, esimerkiksi vakuutusyhtiön tai vakuutusedustajan kanssa. Näissä tapauksissa sekä First Insurance että yhteistyökumppanimme ovat vastuussa henkilötiedoista ja saat meiltä saamiesi tietojen lisäksi tietoja myös osapuolelta, jonka kanssa olet allekirjoittanut vakuutussopimuksen.

Tietoja voidaan jakaa myös tiettyjen First Insurance:n palveluntarjoajien kanssa, esimerkiksi järjestelmätoimittajien ja pilvipalvelujen tarjoajien kanssa. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja toimii antamiemme ohjeiden mukaisesti eikä saa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Voimme myös jakaa henkilötietoja viranomaisten, myös lakia valvovien viranomaisten kanssa tilanteissa, joissa olemme velvollisia tekemään niin. Tällainen toiminta on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja voidaan jakaa myös tuomioistuimille, vastapuolille ja muille oikeudenkäynneissä mukana oleville osapuolille. Tällainen käsittely tapahtuu First Insurance:n oikeutetun edun mukaisesti oikeusvaateiden  laatimiseksi ja puolustamiseksi.

First Insurance voi myös jakaa tietoja mahdollisten ostajien ja myyjien kanssa liiketoiminnan hankinnan tai sulautumisen yhteydessä. Tällainen tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa oikeutetut edut myynnin tai sulautumisen toteuttamisessa.

First Insurance:n tietojenkäsittely tapahtuu EU/ETA alueella. Jos First Insurance:n tai First Insurance:lle palveluja tarjoavan yrityksen olisi siirrettävä henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle, First Insurance vastaa tarvittavien suojatoimenpiteiden noudattamisesta.

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin olet First Insurance:n asiakas ja myös sen jälkeen, kun asiasi on ratkaistu, lain edellyttämässä laajuudessa. Tähän voi kuulua esimerkiksi asiakasdokumentaation ja sopimusten tallentaminen, jotka osoittavat, mistä First Insurance ja sinä olette sopineet.

Muissa tapauksissa henkilötietoja käsitellään vain niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä käsittelemiimme henkilötietoihisi ja saada rekisteriote henkilötiedoistasi.

Pyydä korjausta

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa.

Käsittelyn kieltäminen suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ja peruuttaa asiakaspostituslistojen tilaaminen.

Pyydä käsittelyn rajoittamista

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää First Insurancea rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tällaisissa tilanteissa First Insurance ei välttämättä pysty toteuttamaan sopimuksen mukaisia velvoitteita vahinkokäsittelyn toteuttamiseksi.

Tietojen siirrettävyys

Tietyissä olosuhteissa ja jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Poistaminen

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Tämä ei kuitenkaan päde, jos First Insurance on velvollinen tallentamaan henkilötietojasi lakiin perustuen.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, voit aina ottaa yhteyttä First Insuranceen.

Pasi Puntari

First Insurance Baltics UAB

Naugarduko 3

LT 03231

Puhelin: 0800 133233

Sähköposti: info@firstinsurance.fi

Tietosuojavaltuutettu toimii valvontaviranomaisena henkilötietojesi käsittelyn osalta. Jos uskot, että sinua koskevia tietoja on käsitelty vastoin tietosuoja-asetusta, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

2022.03.01